Minden út a felhőbe vezet

A felhőalapú megoldások jelentik a következő lépcsőfokot a digitalizációban

A mindennapi életünket az elmúlt évben meghatározó pandémia jelentős változásokat hozott a kisvállalkozások (online) életébe is. A digitális transzformáció letagadhatatlanul zajlik már a kisebb cégeknél is, amelyek az átalakulásban az alapvető informatikai infrastruktúrán túl egyértelműen támaszkodnak a felhőalapú megoldásokra is. Ez derül ki az Aruba Cloud ügyfelei körében végzett februári kutatás eredményéből. Ám a tudatos tervezés és a megfelelő adatbiztonság kiépítése még mindig nem élvez kellő prioritást, pedig célratörő digitális stratégia nélkül kockázatosabb jövő elé nézünk.

Covid-biztos megoldások a hatékony üzletmenetért

A több, mint egy éve tartó járványhelyzet és a vele járó korlátozások rengeteg – már korántsem átmeneti – változást hoztak világunkba. Nemcsak a magán-, de az üzleti életben is máshová kerültek a hangsúlyok; a jelenlegi környezetben egészen új stratégiákra és megoldásokra van szükség az érvényesüléshez. A mikro- és kisvállalkozások működését is szinte teljesen felborította az új helyzet, ami ugyanakkor alkalmat is adott arra, hogy a jövőbe tekintve egy sokkal sikeresebb, rugalmasabb, online működési formát alakíthassanak ki. Az Aruba Cloud saját ügyfelei körében végzett, nem reprezentatív, a járvány digitalizációra gyakorolt hatását vizsgáló kutatása ugyanakkor arra is rávilágított, hogy ezt a lehetőséget még nem sikerült maradéktalanul kiaknázniuk a kisvállalkozásoknak.

Az eredményekből kiderül, hogy a választ adó cégek közel 90%-a rendelkezik az online működéséhez szükséges alapvető informatikai infrastruktúrával, több, mint 60%-uk biztosítja a távoli elérést, valamint az otthoni munka lehetőségét munkatársai számára, és 44%-uk működtet papírmentes irodát. A megkérdezett vállalkozások nagy részének van továbbá saját weboldala, és támaszkodik közösségi médiacsatornákra a kommunikációjában, viszont csak kevesebb mint negyedük foglalkozott eddig az interneten keresztüli értékesítés és még kevesebb az online ügyfélszolgálat lehetőségével.

A kisvállalkozások a felhőben bíznak

A kutatás arra is rávilágított, hogy már a kisebb cégek körében is többen élnek a cloud adta lehetőségekkel (56%), mint nem, és a következő egy évben sokan tervezik különböző felhőszolgáltatások igénybevételét vagy bővítését (40%). Ez elsősorban az adatok külső infrastruktúrán keresztül történő rugalmas elérése és tárolása, a magasabb fokú adatbiztonság, valamint a költséghatékonyság miatt fontos számukra. Ugyanakkor az is evidens, hogy a felhőszolgáltatásokkal kapcsolatos alapvető félelmekkel még nem sikerült leszámolni. Ilyen kockázat például az adatok korlátozott elérhetősége, a biztonsági kockázatok, a magas költségek vagy a szerverleállás okozta problémák miatti aggodalom.

A kockázatok azonban minimalizálhatók, ha valóban kihasználjuk a technológiában rejlő rugalmassági faktort. Nemcsak az adott szolgáltatáson belül érezhetjük a szinte korlátlan mozgást az erőforrások vagy funkciók kiosztásában, hanem a már meglévő folyamataink alapján tudjuk megtenni az első lépéseket, hibák esetén pedig gyors lehet a korrekció. Több vállalat számára az ideális környezet a hibrid modell lehet, ahol a fizikai infrastruktúrát egészíti ki a felhő, megerősítve vagy kiváltva azokat a pontokat, amik eddig az üzleti növekedés útjában álltak. Ezen elgondolás mentén a hozzáférhetőséggel, a biztonsággal és rendelkezésre állással kapcsolatos aggályokra megnyugtató megoldási javaslatokat kaphatunk, továbbá a magas költségektől sem kell tartani amennyiben az integráció valós adatokon, igényeken és elvárásokon alapulnak.

Ez is érdekelhet:

Biztos jövő stratégia és adatvédelem nélkül?

A kisvállalkozói körképből egyértelműen kiderül, hogy a kisebb cégek – részben valószínűleg a kényszerhelyzet hatására is – egyre tudatosabban alkalmazzák a digitális eszközöket, látják és bátrabban is élnek a fejlesztési lehetőségeikkel. Ugyanakkor még mindig nem állíthatjuk, hogy ezt egy előre meghatározott stratégia mentén tennék, inkább a pillanatnyi előnyöket és a rövid távon megoldandó problémákat tartják szem előtt. A kitöltők háromnegyede nem rendelkezik digitális stratégiával, és csak kevesebb mint tizedük kíván foglalkozni ezzel a jövőben. Az online működést tekintve, az elsődleges szempont számukra általában a költséghatékony működés. Az adatelemzési lehetőség és az üzleti innováció képessége, valamint az adatelemző szoftverek használata – bár hosszú távon óriási versenyelőnyt jelenthetne – az utolsó helyeken szerepelnek a fontossági listán.

Minden online jelenlévő vállalkozás „lelke” az információ, a digitális működés során viszont a cégek a legkülönbözőbb pontokon vannak kitéve a felhasználói vagy a rendszerben előidézett hibából eredő adatvesztésnek, esetleg kibertámadásoknak. Meglepő ugyanakkor, hogy az adatvédelem mennyire nem szerepel még a vállalkozások prioritásai között.  Bár a megkérdezettek kiemelten fontosnak tartják az adatvédelmet, és sokat is várnak e téren a digitális megoldásoktól, mégis kevesen költöttek (27%), illetve terveznek költeni a megfelelő adatbiztonsági megoldások fejlesztésére (17%) a következő egy évben.

Ügyfeleink példáján azt látjuk, hogy a vállalkozások, ha el is indultak a digitalizáció útján, és jóval nyitottabbak a felhőalkalmazások iránt, még nem tulajdonítanak kiemelt jelentőséget az adatalapú működésnek, pedig a jövőnk egyértelműen az adatokra épül. Az online működés során generált, akár felhőben tárolt adatok hatékonyabb elemzése, a menedzsment és az informatikai területek stratégiai szintű összehangolása óriási lehetőségeket nyújthatna az üzleti innovációban. A tudatos, adatalapú tervezés mellett pedig elementáris fontosságú az adatvédelem is, hiszen a jogosultságok nem megfelelő kezelése, a jelszavas védelem hiányosságai, a privát eszközök használata által keletkezett adatkeveredés és adatvesztés, a biztonsági mentés elmulasztása szinte pillanatok alatt bármelyik vállalkozás vesztét okozhatja.

Úgy tűnik azonban, hogy a távlati tervek és befektetések helyett, a cégek ma még inkább a jelen helyzetre, az aktuális kihívásokra és a gazdaságosságra koncentrálnak. Érdemes lenne felfedezniük a digitalizációban rejlő további lehetőségeket, amelyek kihasználásával hosszú távon kamatoztathatnák digitális adottságaikat.