A verseny megfékezhetetlen – vagy mégsem?

A kapitalizmus azzal győzte le a többi kultúrát, hogy nem ismert el semmiféle korlátot a szellemi és a gazdasági versenyben. Most a mesterséges intelligencia (MI) vált ki éles vitát.

Bejárta a hír a világsajtót, hogy több mint ezer neves informatikai személyiség csatlakozott Elon Muskék felhívásához, amelyben felfüggeszteni javasolják a MI fejlesztését, amíg a kockázatokat fel nem mérik. Érdekes javaslat, és az benne a legérdekesebb, hogy az internet legnagyobb haszonélvezői tették.

Megáll az idő?

A történelemből ismerünk számos példát, hogy valaki kiábrándul abból, amit korábban évekig, évtizedekig csinált. Ismerünk jó útra tért rabszolga-kereskedőt a 17. századból, vagy korábbról például Assisi Szent Ferencet, aki a bálok, mulatságok központi figurája volt, mielőtt szőrcsuhát öltött.

Csakhogy van a történelemnek más tanulsága is. Például a fegyverfejlesztést soha senki nem merte abbahagyni, még az atombomba ledobása után sem, örülhetünk, hogy eleddig annyit sikerült elérni, hogy 1945 óta senki sem vetette be.

Image

Aki leáll, lemarad

A kapitalizmus alapszabálya, hogy amit meg lehet csinálni, azt meg kell csinálni, különben más csinálja meg. Vitatható, hogy jó-e ez a szabály, hiszen bizonyosan jelentős része van a bolygó elszennyezésében és számos egyéb rosszban.

Talán naivság elvárni, hogy pont az MI fejlesztésében be lehessen tartani, pláne tartatni az Elon Musk és társai által fölvetett – minden bizonnyal jó szándékú – korlátozást.

Tétova óriások, fürge törpék

A MI fejlesztésének szabályozása azért tűnik lehetetlenek, de legalábbis igen nehéznek, mert nemcsak néhány informatikai óriáscég foglalkozik ezzel, hanem kicsi vállalkozások tízezrei is, szerte a nagyvilágban. Például a Midjuorneyt alig tucatnyi munkatárs viszi.

És akkor még nem is szóltunk a katonailag motivált fejlesztésekről, gondoljunk csak Kínára, de gondolhatunk még több tucatnyi más hatalomra, amelynek a szándékaiba talán jobb bele sem gondolni.

Közös platformon a pápa és az informatikai guruk

A dilemma erkölcsi természetű, így nem meglepő, hogy a katolikus egyházfő is hozzászólt már. Ferenc pápa egyetértését fejezte ki a szabályozást sürgető informatikai szakemberekkel. Rámutatott, hogy a technológiai növekedés nem járt együtt az emberi felelősségtudat, értékelvűség és lelkiismeretesség hasonló fejlődésével.

Ha meggondoljuk, lenne értelme általánosan érvényes korlátok kijelölésének a MI használatában is. Végeredményben a közlekedési szabályrendszer felállítása és kikényszerítése sem csorbítja, hanem növeli a közszabadságot.

Annál is találóbb ez a párhuzam, hiszen a több mint százéves általános nemzetközi KRESZ-ről ma már senki sem vitatja, hogy hasznos, és az elsöprő többséget nem is kell igazából kényszeríteni, az átlagember betartja magától is.

Image

Az EU szabályozni fog

Régi tapasztalat, hogy az EU örömét leli a szabályozásban, néha talán túlzásba is viszik az uniós intézmények az előírásgyártást. A sok tagállam működését azonban igen nehéz lenne más módon egy irányba terelni, mint központi szabályok bevezetésével és elterjesztésével. Lassú folyamat ez, de a tapasztalat szerint van látszata.

Az Unió azért ítéli szabályozandónak a MI használatát és fejlesztését, mert a jelenlegi, „vadnyugati” formájában számos ponton sérti a személyiségi jogokat. Márpedig az ember előbbrevaló, mint a MI.

A történelemben nehéznek, sokszor lehetetlennek bizonyult a verseny leállítása, még a korlátozása is. Ám most talán más a helyzet, elvégre a legnagyobb szakmai tekintélyek és cégek kezdeményezik a korlátozást.