OpenStack vs. Azure Stack: a két platform fontosabb különbségei

A követendő felhőstratégia kidolgozása során érdemes megvizsgálni a különböző platformok különböző alternatíváit. Ezért az alábbiakban a két nagy, az Azure Stack (AS), és az OpenStack (OS) fontosabb különbségeire vetünk egy pillantást.

Az architektúra különbégei

Az Azure Stack az Azure (a Microsoft cloud computing platformja) funkcióit terjeszti ki egy tetszőleges környezetre – például adatközpontra. Mivel nyilvános felhőhöz kapcsolódik, lehetővé teszi a vállalkozások számára a public cloudban található szolgáltatások és eszközök elérését.

Ezzel szemben az OpenStack nem kapcsolódik egyetlen nyilvános felhőplatformhoz sem. Sokkal inkább azt biztosítja, hogy a vállalkozások saját felhőszolgáltatásaikat futtassák, széles körű funkcionalitást és komponenseket biztosító OpenStack modulok felhasználásával.

Image

Az Azure Stack költségei

Kétségtelen, hogy az AS díjai általában alacsonyabbak ahhoz képest, amennyit a szervezeteknek az Azure felhő elérése során kell kiadniuk. Ennek a viszonylagos megfizethetőségének a magyarázata az, hogy ebben az esetben a vállalkozások a szükséges infrastruktúrát a saját helyszínükön tárolják.

Fontos azonban látni, hogy ez a fajta relatív olcsóság egyáltalán nem jelent ingyenességet. Hiszen továbbra is fizetni kell az egyes műveletekért, a Windows virtuális gépek és adatbázisok licenceléséért és az egyéb tipikus felhőköltségekért.

Mindez pedig az jelenti, hogy az AS költségei végül összességében lényegesen magasabbak lehetnek OS-es megoldásokéhoz képest.

Az OpenStack költségei

Mivel az OpenStack egy nyílt forráskódú platform, vagyis eredeti formájában ingyenesen letölthető és használható, közvetlen költségekkel nem kell számolni. Vagyis még ha úgy is dönt egy felhasználó, hogy külsős cég OS-es szolgáltatását veszi igénybe, akkor is töredék árakkal kalkulálhat. Ebben az esetben ugyanis licenszelési kiadásokról nem beszélhetünk, a szolgáltatási díjak pedig így alacsonyabbak lesznek az AS költségeihez képest.

Fontos látni ugyanakkor, hogy rendkívül összetett ökoszisztémája miatt egy OpenStack-es rendszer házon belüli kiépítése komoly kihívást jelenthet. Számos fejlesztőnek kell ugyanis hónapokig dolgoznia a feladaton, miközben az AS a dobozból kivéve szinte azonnal használatba vehető.

A hardver kompatibilitás különbségei

Fontos, hogy az Azure használata megköveteli a vállalkozásoktól, hogy dedikált hardvert szerezzenek be, ha saját felhőt szeretnének építeni. Ez az elvárás súlyosan korlátozza a meglévő hardvererőforrások újrafelhasználását és a hardveres bővítés lehetőségét, amivel tovább drágítja a rendszer használatát.

Ezzel szemben az OS bármilyen hardveren fut, amivel költséghatékonnyá teszi a privát felhő felépítését, vagy egy külsős cég kapacitásainak kibérlését. Vagyis, ha a vállalkozások a saját felhőt a meglévő erőforrások újrahasznosítása vagy új hardver beszerzése által bővíthetik, az csökkenti a költségeiket. Természetesen ez a fajta jogdíj-mentesség és költséghatékonyság a külsős cégek által nyújtott szolgáltatások áraira is jó hatást gyakorol.

Image

Lock-in vs. Multi-Cloud támogatás

Lényeges különbség van a két rendszer között a lock-in vs. multi cloud támogatás tekintetében is. Bár az AS és az Azure közötti átjárás lehetősége biztosított, más nyilvános felhőplatformok irányában viszont nem lehetséges az átmenet. Mindez azt jelenti, hogy a vállalkozások az Azure-felhőbe záródnak – a szigorú hardverkövetelmények, és a Microsoft-os eszközök használatának követelménye miatt is.

Ezzel szemben az OpenStack nagyfokú rugalmasságot biztosít, nem kis részben annak köszönhetően, hogy szinte bármilyen típusú hardveren fut. Fontos azonban látni, hogy ennek az olcsóságnak ára van, tehát az OpenStack nem biztosít többfelhős képességeket. Vagyis, bár nem zárja be a felhasználót egy adott felhőbe, ugyanakkor a felhők közötti átjárhatóságot sem könnyíti meg az OS.

Összegezve

Láttuk tehát, hogy az AS az Azure nyilvános felhő-infrastruktúrájának kiterjesztése, míg az OpenStack több nyílt forráskódú projektből áll. Mivel az AS mögött kereskedelmi érdek húzódik meg, a Microsoft terméke költségesebb – bizonyos esetekben kényelmesebb –, mint az OpenStackes megoldások.

Az Azure Stack díjszabása, speciális hardverigénye, illetve az a tulajdonsága, hogy egyféle felhőbe zárja a felhasználót, megdrágítja a használatát. Ezzel szemben az Openstackes megoldások viszonylag olcsók – legalábbis, ha nem nulláról kell kiépíteni a rendszert.

Ezért tekinthető jó választásnak külsős cég OpenStack-es kapacitásainak „kibérlése”, hiszen a rendszer előnyei így kihasználhatók, ugyanakkor a hátrányai kiküszöbölhetők.